HOME > Úvod

PEDOLOGY Slovakia spol. s r.o

  • Uvažujete o stavebnom zámere na poľnohospodárskej pôde?
  • Chcete stavať rodinný dom, priemyselný park, bytové jednotky alebo zabezpečujete stavebný inžiniering?
  • Potrebujete vypracovať projekt bilancie skrývky humusového horizontu?
  • Potrebujete vyhodnotiť bonitu pôdy pred stavebným zámerom?
Boli sme zaradení medzi 5,4% najspoľahlivejších subjektov
						pôsobiacich v SR.
Boli sme zaradení medzi 5,4% najspoľahlivejších subjektov pôsobiacich v SR.

Činnosti:

Zabezpečíme:

  • právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy ako podklad pre stavebné povolenie
  • komunikáciu s príslušnými orgánmi štátnej správy
  • vypracovanie projektov vo Vami určenom termíne
  • terénne prieskumy vo všetkých regiónoch Slovenska
  • kvalitu a odbornosť

Kontaktné osoby

Mgr. Dáša Orságová
Environmentalista – Pedológ

Mobil: +421 908 174 160
e-mail: orsagova@pedology.sk